21. jan. 2013

Compromís i confiança: el logo d'en CayuAvui això va de paraules llatines. He buscat l’etimologia llatina de la paraula compromís.

Compromís prové del llatí promitto, paraula que té el seu origen en el verb MĬTTĔRE: enviar, deixar anar, llençar, prometre.

De les diferents accepcions de la paraula –la majoria relacionades amb el món dels litigis- en destaco la que defineix el compromís com obligació contreta per una promesa, una paraula donada. Quan ens comprometem enviem o dipositem la nostra voluntat en una altra persona, en un equip, en un projecte..., i allí es manté fins que no acomplim els termes acordats.

El compromís va més enllà de la implicació o la col.laboració. La persona que es compromet és responsable, conseqüent, perquè hi posa l’ànima. No hi ha compromís sense coratge, confiança en un mateix i en els altres, llibertat i, fins i tot, honor, un concepte poc valorat en els nostres temps.
I ara penso que els reptes més importants, aquells que ens fan avançar, són fruit d’un compromís amb nosaltres mateixos, amb les nostres idees, amb la nostra vocació. Per això a ningú no li agrada trobar-se en un compromís que no vagi precedit per un acte de lliure decisió, per altra banda, perquè això de comprometre’s és cosa seria.

Hi ha un altra paraula llatina que vol dir promesa, paraula d’honor o compromís: la paraula FIDES.  D’aquí les paraules confiança, confidence…etc.   Fideu no, fideu ve de l’àrab.

I si un MĬTTĔRE, l’altre FIDES.

Tot això per donar les gràcies al Cayu, que aquest any ha posat l’ànima en el nostre projecte i ha llençat, o deixat anar 25 DVDS recull de cinema d’animació en català, un disseny de portada fantàstic, i per què no ens quedem curts, un LOGO (aquesta ve del grec LOGOS, i vol dir paraula!!...d’aquí la paraula etimologia). Jo no li he pogut pagar totes les hores que hi ha dedicat (moltes!!) amb diners, però si amb complicitat i confiança. I amb agraïment, que ve del llatí GRATUS, i que vol dir benvingut. Tot això ja li he dit a ell. Ara us ho vull dir a vosaltres!

Gratus siguis
Mireia2 kommentarer: